والپست منقطع
والپست منقطع جدید در دیوار: والپست منقطع (ناودانی نسل جدید)...
والپست سراسری
والپست سراسری یا ناودانی سراسری یا وادار یکطرفه: به منظور...
وادار میانی
وال پست وادار میانی: در صورتی که طول دیوار از...
کشویی وادار
  کشویی وادار یا کشویی والپست: مطابق بند آیین نامه...
پلیت والپست
برای تامین اتصال مفصلی کف بهتر است از قبل درون...
بست رادیکال بلوک و قائم
بست رادیکالی یا بست ارتجاعی : در اتصال دیوارها توصیه...
پیچ و رول پلاک
شرکت ایفا سازه سپنتا به منظور تسهیل و اطمینان مشتریان...
رولبولت HSA
  طریقه نصب ناودانیها و نبشیهای اتصال در سازههای فوالدی...
گیره
گیره میلگرد بستر: یکی از روشهای مورد قبول آیین نامه...
قلاب
قلاب میلگرد بستر والپست: قلاب میلگرد بستر والپست یکی از...
میلگرد بستر
میلگرد بستر: به طور کلی برای همگن نمودن بلوک های...
تسمه دوخت
به طور کلی برای همگن نمودن بلوک های دیوار ملات...