قیمت بست رادیکال بلوک و قائم تاریخ بروزرسانی : ۲۷ تیر ۱۴۰۳

قیمت بست رادیکال بلوک و قائم تاریخ بروزرسانی : ۲۷ تیر ۱۴۰۳

فیلتر
x

فیلتر ها

کد محصول قیمت طول عرض دیوار ضخامت واحد موجودی سبد خرید جنس و پوشش نوسانات
< >بست رادیکالی 20 205,000 ﷼
195,000 ﷼
طول : 45 عرض : -11 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 205,000 ﷼
195,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >بست رادیکالی 15 180,000 ﷼
170,000 ﷼
طول : 40 عرض : -11 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 180,000 ﷼
170,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >بست رادیکالی 13 170,000 ﷼
165,000 ﷼
طول : 38 عرض : -11 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 170,000 ﷼
165,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >بست رادیکالی 12 165,000 ﷼
160,000 ﷼
طول : 37 عرض : -11 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 165,000 ﷼
160,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >بست رادیکالی 10 155,000 ﷼
150,000 ﷼
طول : 35 عرض : -11 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 155,000 ﷼
150,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >بست رادیکالی قائم 140,000 ﷼
135,000 ﷼
طول : 0 عرض : -14 ضخامت : 0mm واحد : عدد موجودی : موجود 140,000 ﷼
135,000 ﷼
+
-
گالوانیزه 0
x

لطفا برای سفارش ابعاد خاص با ما تماس بگیرید.

بست رادیکالی یا بست ارتجاعی :

در اتصال دیوارها توصیه می شود که به دلیل امکان بروز تنش های کششی در درون صفحه دیوارهای متقاطع از بستهای فلزی شکلی به نام بست رادیکالی بلوک ملاتی والپست استفاده شود که برای جداسازی دیوارها محل اتصالها بجای روش هشتگیر سنتی کاربرد خواهند داشت. این بست ها دارای یک انحنا نیم دایره شکل میباشند که محل اتصال دو دیوار است و در این قسمت می توانید از مصالح تراکم پذیر استفاده نماییم. قیمت به صرفه بستها مهمترین دلیل استفاده آن می باشد.

بند ذکر شده در بالا کاملا بر اساس بند پ ۶-۱-۴-۲-۷ صفحه ۲۲ پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ زلزله ویرایش چهارم می باشد. با توجه به گفته مذکور شرکت سیف وال اقدام به تولید بستهای فلزی شکل مخصوص مهار دیوارهای بلوکی و سفالی نموده است که در ابعاد مختلف با توجه به ضخامت دیوارهای متقاطع قابل سفارش است. جدا سازی با این گونه بست رادیکالی بلوک ملاتی بصرفه می باشد و باعث حذف یک وادار سراسری والپست سراسری انتهای دیوار آزاد و بازشو در تقاطع دو تیغه می شود. برای اطلاع از قیمت بست رادیکالی از قسمت بالا با وارد نمودن ابعاد مورد نیاز استفاده نمایید.

بست رادیکالی در دو نوع تولید می گردد یکی بست رادیکالی بلوک ملاتی و دیگری بست رادیکالی قائم (برای بلوک AAC) می باشد.

بست رادیکالی safe wall  در ابعاد متنوع آماده تولید می باشد. برای سفارش ابعاد خاص با ما تماس بگیرید. همچنین میتوانید به پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ زلزله انتشارات مرکز تحقیقات راه و ساختمان و مسکن مراجعه نمود.

بست رادیکالی یا بست ارتجاعی قطعاتی هستند که به جای گیره و یا اتصال هشتگیر در بلوکهای با ملات چسبی استفاده می شوند.

گیره های اتصال برای متصل کردن میلگرد بستر به اجزای سازهای و وادارها بکار میرود. اما در بلوکهای سبک با ملات چسبی از میلگرد بستر استفاده نمی کنیم و درنتیجه باید اتصال دیگری برای نگهداری دیوار در خارج از صفحه و اجازه حرکت آزادانه در داخل صفحه معرفی شود. بستهای ارتجاعی اتصال لغزشی هستند که برای مهار خارج از صفحه و درعین حال تأمین آزادی حرکت داخل صفحه استفاده می شوند. این بستها با نام «بستهای انعطاف پذیر U شکل» و«بستهای رادیکالی» نیز شناخته میشوند.

این بست می تواند در اتصال دیوار به اعضای سازه های (سقف، تیر، ستون، دیوار برشی) بکار رود. باید توجه داشت که اتصال به این اعضای سازهای از طریق کاشت چرخشی باشد و کاشت ضربه ای ممنوع است. اما برای اتصال این بست و همچنین تسمه های اتصال به بلوکها میتوان از میخ استفاده کرد.

نکته ۱ : اتصال بستهای رادیکالی در زیر تیر برای اتصال آخرین بلوک دیوار در ارتفاع توصیه نمی شود. زیرا تحت اثر زلزله، دو کف باال و پایین نسبت

به هم جابه جایی دارند و تحت این جابه جایی، بستها از مکان خود کنده خواهند شد.

نکته ۲ : بستهای رادیکالی در حین زلزله دچار تغییر شکلهای پالستیک شدید می شوند و ممکن است در سیکلهای پایانی زلزله دچار خستگی گسیخته شوند؛ لذا باید حتماً وضعیت آنها را بعد از زلزله بررسی کرد و تعویض کنیم.

نکته ۳ :از ناودانیها و نبشی های اتصال میتوان به جای بست رادیکالی در بلوک های توپر استفاده کرد. پس، قطعات اتصال ناودانی و نبشی برای همه بلوکها قابل استفاده می باشند.

دیوارهای متقاطع:

دیوارهای داخلی در قسمتهایی با دیوارهای خارجی یا سایر دیوارهای داخلی متقاطع هستند. این دیوارهای در گذشته یا به هم قفل و بست میشدند (هشتگیر کردن) و یا به هم چسبانده می شدند. درواقع تصور بر این بود که با این کار عملکرد آنها بهتر میشود. پیوست 6 استاندارد 2800 توصیه کرده است تا از این روشها استفاده نشود.

دلیل این توصیه را در دو قسمت مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الف) تأثیر نیروهای جانبی:

وقتی به یک دیوار پیرامونی نیروی عمود بر صفحه وارد شود، این نیرو به صورت نیروی داخل صفحه در دیوار متقاطع با دیوار پیرامونی یا دیوار داخلی خواهد بود. درنتیجه یک قطر دیوار داخلی تحت فشار و قطر دیگر تحت کشش خواهد بود. در اثر بروز تنشهای کششی، دیوار ترک خورده و آسیب می بیند.

ب) تأثیر نیروهای ثقلی:

بعد از بهره برداری سازه و بارگذاری ثقلی سازه، ایجاد خیز در المانهای افقی مانند تیر یا سقف اجتنابناپذیر است. باتوجه به اینکه دیوارهای پیرامونی در داخل قاب قرار می گیرند و زیر تیر هستند، ولی دیوارهای داخلی زیر سقف قرار می گیرند، در اثر اختلاف خیز تیر و سقف به دلیل سختی آنها، دیوار ترک می خورد. (درصورتیکه دیوارها به هم چسبانده یا هشتگیر شوند.) تأثیر نیروهای ثقلی در مقایسه با نیروهای جانبی کمتر میباشد، ولی حتماً باید این موضوع مدنظر قرار گیرد.

توجه : تأکید بیشتر آیین نامه تقاطع دیوار پیرامونی با داخلی است، حال آنکه در تقاطع دو دیوار داخلی نیز ممکن است بروز ترک را شاهد باشیم.

راه حل :
استفاده از بستهای ارتجاعی

 در ابتدا بایستی روی دیوار اصلی محل دقیق قرارگیری بستهای ارتجاعی(بست رادیکالی) تعیین شوند تا به هنگام اجرای دیوار متقاطع، به مشکل نخوریم. همچنین فاصله تعیین شده برای اجازه حرکت دیوار متقاطع باید با استفاده از مصالح تراکم پذیر فراهم شود. بستهای ارتجاعی پیشنهادی در نشریه 326 به دو نوع بستهای رادیکالی و انبساطی تقسیم میشوند که در شکل زیر دیتیلهای آنها را مشاهده میکنیم.

استفاده از وادار در محل اتصال دو دیوار متقاطع

 در این روش یک وادار در محل تقاطع دو دیوار اجرا میشود و عملکرد دو دیوار نسبت به هم جدا میشود. اتصال این وادار از نوع تلسکوپی بوده و فاصله بین وادار و دیوار متقاطع با مصالح تراکم پذیر پر می شود.( این روش نسبت به روش قبل هزینه بالایی دارد).

در صورت نیاز برای بلوکهای سبک با ملات چسبی یا نازک بست رادیکالی بلوک چسبی قائم SAFE WALL آماده سفارش می باشد.

استفاده از این بست رادیکالی بلوک چسبی قائم روش مناسب جایگزین هشتگیر در بلوکهای سبک تو پر با ملات چسبی می باشند.

برای خرید بست رادیکالی بلوک ملاتی و قائم میتوانید به جدول بالا مراجعه فرمایید.

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.