مقالات

نظارت والپست با کیست؟

نظارت وال پست با کیست

به راستی نظارت والپست با کیست؟

” نظارت والپست با کیست؟ ” یکی از مسائلی که در پروژه های ساختمانی بسیار مورد مناقشه مهندسان ناظر پروژه می باشد تعیین حدود مسئولیت طراحی ، محاسبات و …جهت رعایت پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 است.

با عنایت به ابلاغ پیوست ششم ویرایش چهارم و نامه شماره 89159/420 وزارت راه و شهرسازی (دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان) خطاب به کلیه مدیران راه و شهرسازی استانها در تاریخ 1400/07/20 بیش از 90 درصد وظیفه نظارت و محاسبه “طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری” بر عهده مهندس سازه و محاسب می باشد.

حال مطابق نامه وزارت راه و شهرسازی میتوان گفت که نظارت بر والپستها با کدام ناظر عزیز می باشد. به طور خلاصه در زیر حدود مسئولیت طراحان و ناظران محترم جهت “طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری” را شرح می دهیم.

 

نظارت والپست توسط طراح محترم سازه (مهندس محاسب):

 • ارایه راهکار هایی برای طراحی و مهار لرزه ای اجزای غیر سازه ای معماری
 • انجام محاسبات مربوط به طراحی و مهار لرزه ای
 • برآورد نیروهای وارد بر اجزای غیر سازه ای معماری و نیز نیروهای وارد بر اعضای سازه ای شامل تیرها و ستون ها
 • فاصله جداسازی دیوارهای خارجی و داخلی از ستون ها و فاصله جداسازی از سقف بر مبنای حداکثر خیز سقف تعیین شده
 • سازه هایی که با ضوابط پیوست ششم طراحی می شوند باید به تنهایی و بدون در نظر گرفتن اثر میانقاب ها نیز جوابگوی بارهای وارده شامل بار زلزله باشد مگر این که نقشه های سازه ای،میانقاب ها به عنوان اجزای سازه ای معرفی شده باشند که مشخصا موارد مذکور از سوی مهندس محاسب سازه تعیین می گردد.
 • دفترچه اطلاعات ساختمان مندرج در مبحث دوم مقررات ملی و کنترل ساختمان با موضوع کنترل روش طراحی و محاسبات سازه، طراحی و ارایه جزییات اتصال غیر سازه ای ، الحاقی و دیوارهای جداکننده
 • ارایه الزامات جانمایی  جزییات اجرایی عناصر وادار عمودی و افقی در دیوارهای خارجی و داخلی، چهارچوب در و پنجره،کنجهای مقاطع، سر آزاد دیوارها همچنین جانپناه بام، منوط به تحلیل سازه و انجام محاسبات اندرکنش اجزای غیر سازه ای با اجزای سازه ای و بر اساس اثر زلزله طرح
 • ارائه الزامات جانمایی عناصر وادار عمودی و افقی و انطباق آنها با نقشه های معماری و نازک کاری
 • محاسبه روش مسلح کردن دیوار با شبکه الیاف مطابق پیوست ششم

 

نظارت والپست توسط طراح محترم معماری:

 • ترسیم نقشه های جانمایی در پلان معماری

 

نظارت والپست توسط ناظر محترم سازه:

 • کنترل عملیات اجرایی سازه کنترل خیز سقف، وصله ها، کنترل جوش صحیح در کلیه اتصالات و قطعات فلزی تا زنگ زدایی پروفیل ها، اجرای پوشش محافظ و تست جوش
 • اجرای عملیات ساختمانی و نظارت بر اجرای عناصر وادار عمودی و افقی در محل های تعیین شده در انطباق با نقشه جانمایی ارایه شده
 • کنترل صحت میلگرد بستر در فواصل الزامی استاندارد و در بین ردیف بلوکهای دیوار منطبق بر جزییات اجرایی مربوط به هر یک از انواع بلوک های مورد استفاده در دیوارهای ساختمان
 • کنترل صحت اجرای اتصالات مطابق نقشه جزییات اجرایی ارایه شده توسط مهندس محاسب
 • کنترل تراز و شاقولی بودن وادارهای افقی و قائم
 • نظارت بر روش مسلح کردن دیوار با شبکه الیاف مطابق پیوست ششم

 

نظارت والپست توسط ناظر محترم معماری:

 • کنترل تراز و شاقولی بودن وادارهای افقی و قائم
 • اجرای عملیات ساختمانی و نظارت بر اجرای بلوک چینی در فواصل بین عناصر وادار عمودی ، افقی و والپست های منقطع و همچنین بررسی ضخامت دیوارها، محل قرارگیری دیوارها و کنترل محل دیوارها ابعاد بازشو ها در کلیه دیوارهای خارجی و داخلی بنا در تمام طبقات و همچنین جان پناه بام

با توجه به مطالب فوق میتوان به طور دقیق به این سوال ” نظارت والپست با کیست؟ ” پاسخ داد.

در ادامه فایل PDF نامه وزارت راه و شهرسازی برای دانلود در اختیار همکاران عزیز قرار می گیرد.

تعیین حدود مسئولیت طراحی،محاسبات،اجرا و نظارت جهت رعایت پیوست ششم استاندارد 2800 زلزله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *