آموزش

میلگردبستر در دیوار بلوکی

میلگردبستر در دیوار

میلگردبستر در دیوار بلوکی:

با توجه به پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ زلزله دیوارهای بلوکی با توجه به عملکرد دو طرفه آنها در جهت افقی باید با استفاده از ابزار مناسب مسلح شوند. این مسئله در دیوارهای بلوکی با ملات می تواند با میلگرد بستر خرپایی یا نردبانی اجرا شود. میلگردبستر در دیوار بلوکی مطابق مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در مواردی که مورد نیاز است باید از جنس فولاد ضد زنگ یا فولاد گالوانیزه و یا میلگرد آجدار گالوانیزه سرد نورد باشند. حداقل سطح مقطع مسلح کننده ۰/۰۰۰۳ سطح مقطع موثر دیوار با برش خارج از صفحه می باشد. حداکثر فاصله قطعات مسلح کننده دیوار یک متر می باشد که باید قطعه بر اساس آن طراحی و محاسبه شود. در ادامه تعداد میلگرد بستر در ارتفاع دیوار و نکات دیگر را بررسی می کنیم.

مطابق ضابطه ۸۱۹ مرکز تحقیقات راه ، مسکن شهرسازی بهترین سایز عرض میلگرد بستر مورد استفاده برای تیغه باید حداکثر ۳۰ میلیمتر از عرض دیوار کمتر باشد. طول همپوشانی دو میلگردبستر در دیوار بر روی یکدیگر ۷۵ برابر قطر میلگرد که بیش از ۴ میلیمتر است در نظر گرفته شده است.

تا اینجا مختصرا در خصوص نکات مهم آیین نامه ها و استاندارد ۲۸۰۰ زلزله صحبت شد و در ادامه در مورد مزیتها و نکات اجرایی توضیحاتی ارائه می شود.

مزایای استفاده از میلگرد بستر چیست؟

در دیوارهایی که عملکرد آنها مانند دال دوطرفه است یا دیوار دهانه افقی است، میلگردبستر در دیوار موجب بهبود عملکرد خمشی می شود. درواقع میلگردهای بستر مدفون در ملات مانند یک تیر بتنی با ضخامت کم هستند.میل گرد بستر مانند نخ تسبیح بلوک ها را به هم پیوند می دهند و موجب عملکرد دو طرفه ماننده دال دو طرفه در دیوار می شوند.

باتوجه به اینکه میلگردهای بستر در راستای افقی قرار داده شده اند، در دیوارهای دهانه قائم میلگردهای بستر به صورت مستقیم در بهبود مقاومت خمشی تأثیر نخواهند داشت ولی باتوجه به بهبود عملکرد داخل صفحه دیوار و کاهش ترکهای احتمالی، به صورت غیرمستقیم مقاومت خمشی خارج از صفحه دیوار دهانه قائم را افزایش خواهند داد. در واقع مقاومت کلی دیوارحاصل اندرکنش مقاومت داخل و خارج صفحه توأم است. یعنی آسیب دیدگی درون صفحه دیوار می تواند منجر به کاهش مقاومت خارج از صفحه دیوار شود. استفاده از میلگرد های بستر در جبران ضعف مصالح بنایی در تحمل تنش های کششی تاثیر زیادی دارد.

 

محاسبه تعداد میلگرد بستر در ارتفاع دیوار(محاسبه تعداد میلگرد بستر در دیوار):

در قسمت بالا مطابق استاندارد پیوست ششم دو شرط برای مقدار مجاز میلگردهای بستر یک قاب وجود دارد. شرط اول حداکثر فاصله قطعات مسلح کننده دیوار یک متر می باشد که واضح می باشد. اما شرط دوم که نیاز به محاسبه دارد حداقل سطح مقطع مسلح کننده ۰/۰۰۰۳ سطح مقطع موثر دیوار با برش خارج از صفحه باشد یعنی چه؟

 

d= قطر میلگرد بستر (معمولا ۴ میلیمتر) می باشد.

n= تعداد میلگرد بستر در ارتفاع دیوار

h= ارتفاع دیوار

t= ضخامت دیوار

با توجه به فرمول بالا به مثال زیر توجه کنید

مثال: برای یک دیوار به ضخامت ۱۰ سانتی متر و ارتفاع ۳ متر، تعداد میلگرد بستر به قطر ۴ میلیمتر برابر ۷ عدد می باشد.

 

با توجه به مثال بالا و شرط اول مقدار میلگرد بستر مصرفی در دیوار گفتن این نکته ضروری است که هر دو شرط با هم در خصوص تعیین مقدار میلگرد الزامی می باشد.

نکات مهم آیین نامه ها:

طبق نشریه ۷۲۹، (ضابطه ۷۲۹ ) حداقل قطر میلگردهای بستر ۴ میلیمتر و حداکثر قطر آنها نصف ضخامت ملات بستر است. در اجرای دیوار با بلوکهای رسی (آجری یا سفالی) و سیمانی، ضخامت ملات نباید از ۱۶ میلیمتر تجاوز کند؛ لذا حداکثر قطر میلگرد بستر ۸ میلیمتر می شود.

معمولا ضخامت ملات بستر ۱۰ میلیمتر و قطر میلگرد بستر ۴ الی ۴.۵ میلیمتر در نظر گرفت. دلیل محدودکردن ضخامت ملات بستر به ۱۶ میلیمتر، اثر محصورشدگی ملات می باشد. مقاومت فشاری المان بنایی یعنی دیوار، به مقاومت فشاری واحد بنایی و ملات و ضخامت ملات بستگی دارد. درصورتیکه ضخامت ملات از حدی بیشتر باشد، محصورشدگی ملات بین واحدهای بنایی رعایت نشده و اثر مقاومت فشاری ملات بر مقاومت فشاری المان بنایی بیشتر و مقاومت دیوار کاهش می یابد. واضح است که مقاومت فشاری واحد بنایی به مراتب از ملات بیشتر است.

مطابق پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ زلزله استفاده از میلگردهای بستر در دیوارهای داخلی و پیرامونی (همه دیوارها) با هر ابعادی الزامی است. میلگردهای
بستر به عنوان تارهای مقاوم کششی در ملات بین رجهای دیوار مدفون میشوند تا ضعف مصالح بنایی در کشش را پوشش دهند. باید در اجرا به این نکته توجه کرد که ابتدا دیوار را باید چید، سپس میلگرد بستر را روی آن قرار داده و چینش بلوکهای بعدی را برای اجرای دیوار ادامه داد.

طبق پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ حداکثر فاصله مسلح کننده های دیوار (میلگردهای بستر) باید از هم کمتر از ۱ متر باشد؛ لذا در طراحی و اجرا نباید فاصله قائم
میلگردهای بستر از این مقدار بیشتر شود. واضح است که نیروی وارده به طبقات بالاتر بیشتر از طبقات پایینتر میباشد. پس هرچه به سمت طبقات بالاتر برویم، فاصله میلگردهای بستر میتواند کمتر باشد. این موضوع در اجرا در تیپ بندی که طراح تعیین کرده است، به وضوح قابل رؤیت خواهد بود. برای مثال ممکن است در طبقات بالا هر ۲ رج در میان میلگرد بستر قرار داده شود ولی این فاصله در طبقات پایین ۳ رج در میان تعبیه شود.

 

نکات مهم اجرایی و خرید میلگرد بستر:

 • به طور کلی میلگرد بستر خرپایی سختی بیشتری نسبت به میلگرد بستر نردبانی دارند و استفاده از آن در اولویت اول قرار دارد.
 • میلگرد بستر باید به طور کامل در داخل ملات بستر قرار گیرد تا از طریق ملات، پیوستگی بین واحد بنایی و میلگرد بستر فراهم شود. در نتیجه ابعاد صحیح و آجدار بودن میلگرد باید در هنگام خرید مورد توجه قرار گیرد.
 • همانطور که گفتیم به منظور پیوستگی بهتر میان میلگرد بستر و ملات، بایدسطح میلگرد بستر آجدار باشد و مفتول میانی میتواند به صورت ساده و دارای
  سطح صاف باشد(بهتر است آجدار باشد).
 • از خرید میلگرد بستر با قطر میلگرد کمتر از 4 میلیمتر طبق استاندارد خودداری نمایید.
 • برای جلوگیری از پدیده خوردگی در میلگردهای بستر، بهتر است از میلگردهای بستری که به صورت گالوانیزه تولید شده اند استفاده کنیم. همچنین
  می توان از میلگردهای بستر با پوشش اپوکسی و یا فولاد ضدزنگ استفاده کرد.
 • استفاده از میلگرد بستر در داخل تیغه ها دلیلی بر عدم استفاده از والپست منقطع یا وادار میانی نمی باشد. میلگرد بستر برای افزایش مقاومت خمشی و همگن نمودن دیوار می باشد در صورتیکه ناودانی منقطع برای مهار جانبی دیوار است.
 • میلگرد بسترهای خرپایی سختی بیشتری نسبت به میلگرد بستر نردبانی دارند و استفاده از آن در اولویت اول قرار دارد.
 • میلگرد بستر باید به طور کامل در داخل ملات بستر قرار گیرد تا از طریق ملات، پیوستگی بین واحد بنایی و میلگرد بستر فراهم شود.
 • استفاده از میلگرد بستر در داخل تیغه ها دلیلی بر عدم استفاده از والپست منقطع یا وادار میانی نمی باشد. این محصول برای افزایش مقاومت خمشی و همگن نمودن دیوار می باشد در صورتیکه ناودانی منقطع برای مهار جانبی دیوار است.

محاسبه وزن میلگرد بستر به صورت تئوری :

به منظور خرید میلگرد بستر لازم است تا توجه بسیار به وزن آن داشته باشید و این پارامتر را نیز مورد بررسی قرار دهید.

روش قدیمی :

۷.۸۵/۱۰۰۰* طول * ۳.۱۴ * شعاع  * شعاع = وزن میلگرد

در این فرمول برای محاسبه وزن میلگرد لازم است تا میزان شعاع و طول میلگرد بر اساس میلی‌متر اندازه‌گیری و در فرمول قرار گیرد. روشی که در بالا گفتیم امروزه قدیم می باشد و از روش جدیدی برای محاسبه وزن میلگرد استفاده می‌شود. فرمول جدید محاسبه وزن میلگرد بستر بر اساس استاندارد ISO3132 بوده و فرمول مورد استفاده برای محاسبه وزن میلگرد به شرح زیر است:

۱۶۲ / سایز میلگرد * سایز میلگرد = وزن میلگرد

وزن حاصل در برای یک متر طول میلگرد می باشد که در عدد ۹ متر (مقدار مورد نیاز برای تولید میلگرد بستر شاخه سه متری) ضرب می شود.

فاصله دو مفتول موازی مقداری جزیی در وزن محصول تولید شده تاثیر دارد که سبب اختلاف قیمتهای جدول قیمت در بخش فروشگاه میلگرد بستر می باشد.

برای اطلاع از قیمت بروز میلگردبستر می توانید به قسمت فروشگاه مراجعه نمایید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *