ضابطه شماره ۷۲۹
آیین نامه ها

ضابطه 714

  دستورالعمل طراحی سازه ای والزامات و ضوابط عملکردی و اجرای نمای خارجی ساختمان نشریه 714 ناشر: مرکز تحقیقات راه

ادامه مطلب »
آیین نامه ها

ضابطه شماره 819

راهنمای طراحی سازه ای و جزئیات اجرایی دیوارهای غیر سازه ای نشریه 819 ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

ادامه مطلب »
ضابطه شماره ۷۲۹
آیین نامه ها

ضابطه شماره ۷۲۹

راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیر سازهای مسلح به میلگرد بستر نشریه 729 (ضابطه شماره ۷۲۹) ضابطه شماره ۷۲۹

ادامه مطلب »
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.