درباره ما

  فلات ایران به دلیل قرارگیری در کمربند لرزه خیز آلپ هیمالیا و در محل برخورد ورقه های اوراسیا- عربستان از نظر زمین شناسی فعال است. حدود 8 درصد از زمین لرزه های دنیا و حدود 17 درصد از زلزله های بزرگ دنیا در این فلات رخ داده است.

در سالهای اخیر شاهد زمین لرزه های منجیل و رودبار سال 1369، بم در سال 1382 و سرپل ذهاب در سال 1396 بوده ایم که هر یک درس های زیادی را برایمان به دنبال داشته است و باعث تالیف آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله تحت عنوان استاندارد 2800 که نخستین ویرایش آن یکسال قبل از زلزله منجیل به چاپ رسید و تا کنون دست خوش تغییرات زیادی شده است.

ماموریت ما

شرکت مهندسین ایفا سازه سپنتا مجری پایه یک نظام مهندسی استان تهران در راستای تعهد حرفه ای خود که همواره به آن پایبند بوده است از ابتدای سال 1400 با توجه به خلاء موجود در خصوص تولید مقاطع استاندارد و با کیفیت مطابق پیوست ششم آیین نامه 2800 زلزله در بازار کشور اقدام به تولید مقاطع مورد نیاز آیین نامه مذکور زیر نظر مهندسین خود نموده است. شرکت مهندسین ایفا سازه سپنتا با برند Safe Wall اقدام به تولید مقاطع والپست های نسل جدید مطابق آیین نامه پیوست ششم 2800 زلزله نموده است.